Permacultuur volgens GroenGemak

Groen:    Gemak:

GroenGemak draagt Permacultuur actief uit als een praktische manier om onze directe omgeving duurzaam te maken. Door buiten de kaders te denken maken we vaak ontwerpen die duurzaamheid prettig maken. Want wat is er op tegen om duurzamer of groener te zijn zonder opoffering?

Keywords: permacultuur ontwerp diensten


Wat?

Permacultuur is een verzamelnaam voor duurzame ontwerptechnieken. GroenGemak ontwerpt volgens de principes van Permacultuur op wens van klanten, of dat nou particulieren, bedrijven of overheidsinstellingen zijn. Voor elke maat hebben we interessante voorstellen die iets zinnigs bijdragen, en die bezoekers aangenaam zullen verrassen.

Waarom?

Er zijn twee belangrijke drijfveren die het nodig maken om duurzamer te worden in ons dagelijks leven. En Permacultuur is een manier om die dingen aangenaam en positief te benaderen.

Broeikaseffect

We kennen allemaal zo langzamerhand wel het probleem van CO2-uitstoot, en de opwarming van de Aarde. Sommigen weten ook dat de opwarming zich 10x zo snel verplaatst als bomen hun groeilocaties kunnen verplaatsen. Velen hebben al gemerkt dat nieuwe dier- en plantensoorten zich in ons land vestigen.

Er dreigen echter enorme omslagen te ontstaan echter wanneer gevoelige balansen worden verstoord, waardoor de natuur grote omslagen maakt. Als de warme golfstroom bijvoorbeeld stopt dan zal het erg koud worden in onze omegeving; wellicht nauwelijks draagbaar meer.

Peak Oil

Dit probleem is minder bekend dan het Broeikaseffect, maar het is minstens even bedreigend.

Maximale wereldproductie van olie neemt eerst toe, en dan weer af:

Geologen hebben ontdekt dat de productie van delfstoffen zoals olie volgens een heuvelvormige grafiek verloopt. Er wordt algemeen aangenomen dat we rond 2010 op de top van die heuvel zitten voor de wereldwijde olieproductie. We hebben de heuvel beklommen in slechts zo'n 75 jaar!

De wereldwijde vraag naar olie neemt toe, maar dat kan niet zo doorgaan:

De vraag naar olie heeft de vorm van een steeds sneller stijgende grafiek; in het begin van de heuvelvorm liep dat aardig gelijk op, maar het kan zo niet doorgaan, want de productiegrafiek begint al af te vlakken. Alleen zal de vraag nog wel even zo door groeien doordat de bevolking toeneemt en er steeds meer industriele landen bijkomen. Bovendien krijgen kinderen nog 20 jaar lang rijbewijzen, eigen huizen om te verwarmen, enzovoort.

Een groeiende vraag en een dalend aanbod, dat kan maar een ding betekenen: enorme prijsstijgingen van olie. En van alles wat er indirect van afhankelijk is. Met als voorspelbaar gevolg daarvan een inzakking van de economie. In een land als Nederland, waar we liever abstracte diensten verkopen dan brood of groente, komen we dan flink in de problemen te zitten.

Hoe?

Jaren terug is Cuba door een boycot afgesloten van de meeste fossiele brandstoffen, zodat ze een soortgelijk probleem als Peak Oil heeft meegemaakt. Dat heeft jaren van crisis gebracht, maar door Permacultuur op landelijke schaal toe te passen heeft men zich losgemaakt van de problemen. Het land is nu gezonder en groener dan voor de crisis, en de bevolking gelukkiger.

In plaats van ons te laten overvallen door Peak Oil is het beter er op voorbereid te zijn. We hebben nu nog ruim de middelen beschikbaar voor een omslag, dus het hoeft nu niet zo pijnlijk te zijn als de crisis die Cuba heeft gekend doordat ze de boycot en de daaruit volgende landelijke crisis niet zag aankomen.

Een enorm deel van onze fossiele energie gaat op aan voedsel. Elke calorie op je bord heeft tien calorieen aan fossiele brandstof gekost, omdat er met tractoren en vrachtwagens wordt gesleept, en omdat er gesproeid, bemest, verpakt en afvalverwerkt moet worden. De gemakkelijkste manier om daar wat aan te doen is meer voedsel lokaal te vinden. En dan liefst biologisch. En waarom zou dat niet in je directe leefomgeving kunnen?

GroenGemak is groot voorstander van het aanleggen van eetbare beplanting, of het nou in de achtertuin is of in gemeenteperkjes. Dat hoeft niet te betekenen dat het lelijk wordt -- weinig bomen zijn zo mooi als een walnotenboom en weinig bloemen zijn mooier dan Oost-indische kers. En zoals deze voorbeelden aangeven hoeft eetbaar groen niet meteen veel werk in te houden, zolang je je denkraam wilt uitbreiden tot voorbij de eenjarige gewassen waarmee de supermarkten afgeladen zijn. Juist in dat opzicht is GroenGemak een partner die veel waarde aan je groenontwerp kan toevoegen.

Voedsel is natuurlijk niet de enige toepassing van planten. Van oudsherre gebruikte men planten voor parfums, zeep, papier, schutting, zonwering en ga zo maar door. De truc is de optimale combinatie te vinden voor een bepaalde toepassing of plek. En het vinden van een zo'n nuttige combinatie is waar GroenGemak goed in is.

Behalve deze aandacht voor plantaardige oplossingen kan GroenGemak ook nuttig zijn bij meer technische veranderingen van denk- of leefpatroon. Denk aan passieve zonne-energie, algemene energiebesparing en dergelijke. Er is heel veel mogelijk, en we dragen graag uit hoe. Dat doen we met uitleg op deze site, in cursussen permacultuur of door te helpen met het ontwerpen van een duurzame omgeving voor jouw persoon of bedrijf. Neem rustig contact op voor meer informatie.

Waar?