GroenGemak Jaarverslag 2009

Groen:    Gemak:

Het jaar 2009 was een serieus startjaar voor GroenGemak. Er is een hoop gebeurd.

Keywords: diensten verslag


GroenGemak is begonnen vanuit een persoonlijke motivatie op het gebied van de vele duurzame mogelijkheden die maar niet worden opgepakt door het gros van de mensen. Het doel is te laten zien hoe eenvoudig dit vaak is. We hebben dit in diverse toonaarden gedaan.

Duurzaam computeren

Een steeds belangrijker aspect aan GroenGemak is het terugdringen van het energieverbruik van computers. De leiding is in handen van Rick van Rein, een informaticus met een sterke tweede insteek in elektrotechniek. Onder het motto schoenmaker blijf bij je leest heeft Rick besloten vooral in te zetten op het eigen vakgebied, omdat dat de sterkste en meest specialistische bijdrage kan leveren.

  • We zijn het jaar begonnen door samen met NLUUG een lezingendag over Green Computing te houden. Deze is enthousiast ontvangen door alle bezoekers, wat ook geen wonder was gezien de kwaliteit en breedte van de onderwerpen. De slides zijn beschikbaar.
  • Eveneens bij de NLUUG hebben we op hun lezingendag over Storage een voordracht gehouden onder de prikkelende titel Jip en Janneke, een storage cluster op 10 Watt en ook die werd goed ontvangen. De redenatie in het kort: wanneer we tekstuele bronformaten opslaan dan produceert een mens heel bescheiden (alle werken van Shakespaere passen bijvoorbeeld in een paar MB) en kunnen we een bescheiden setup voor storage uitrollen. Daarnaast werd de (niet gangbare) keuze voorgesteld om niet puur diskblokken te repliceren, maar om ook op applicatieniveau de voordelen te halen die software al beschikbaar stelt.
  • We hebben aan het eind van 2009 een partij bescheiden computertjes ingeslagen. Deze zullen we herprogrammeren tot internet terminals, dat wil zeggen de computer voor starters of voor mensen die aangeven weinig meer te willen dan een beetje browsen, chatten of mailen. Er zijn massa's mensen die hiermee goed uit de voeten zullen kunnen, en dat alles onder 7 Watt. Geweldige extra: Vanuit een suspend onder 4 Watt heeft de computer maar 2 seconden nodig om weer klaar te staan voor de gebruiker! Kijk, dat is nou een suspend-stand die je vaak zult gaan gebruiken :-)
  • We zijn gestart met onderzoek naar e-paper schermen, ook met in gedachten dat hiermee laptops zouden kunnen worden uitgerust. Dit alles maakt deel uit van de langetermijnvisie die GroenGemak heeft voor computers, en die erop neer komt dat ze geen stroom moeten trekken als ze niets doen. Zo geniaal is dat idee niet; een stoel crasht ook niet als de batterijen op zijn, waarom een computer dan wel? Een modelontwerp voor een computer die geheel ontkoppeld van het lichtnet kan blijven is ook reeds beschikbaar, op basis van bestaande (maar iets duurdere) technologie.

Energie uit de zon

Energie is wellicht de grootste verslaving die we in het Westen kennen. Daarom wordt veel geinvesteerd in duurzame ontwikkeling van energie.

GroenGemak heeft, als directe respons op het probleem van Peak Oil, besloten af te koppelen van het hele energieprobleem door de aanschaf van een ruime partij zonnecellen. In ons eerste jaar is meer opgewekt dan in bedrijf+huishouden is verbruikt, overigens ook door bij de keuze van nieuwe apparatuur op het energieverbruik te letten. Dat laatste blijft zowiezo interessant, want minder beschikbare energie door Peak Oil betekent dat het nodig is dat we allemaal moeten streven naar jaarlijks teruglopend energieverbruik.

Als uitloper van dit project is weer eens nadrukkelijk aangetoond dat het loont om duurzaam te ondernemen -- GroenGemak is ingehuurd door installatiebedrijf Energieker om de opbrengsten van zonnecellen te meten en te analyseren en daarmee heeft GroenGemak in 1 jaar de eigen zonnecellen terugveriend! Maar voor de klant en het milieu is het voordeel nog veel groter, want dankzij deze dienst werd het praktisch haalbaar om een flinke woonwijk met zonnecellen te betegelen!

Effectief komt dit project neer op een heleboel planeetbaankennis, statistiek en lineaire algebra ten dienste van poep- en schaduwdetectie, ofwel een dienst ZonZeker die het voor Energieker mogelijk maakt om de zorgen over de prestaties van de zonnecellen zeker te stellen. Bovendien levert het grafieken op die erg leuk zijn om af en toe te bekijken.

Tenslotte hebben we onze ervaringen met het aanschaffen en bezitten van zonnecellen gepresenteerd in een avond voor lokale geinteresseerden.

Permacultuur

Hoewel het op het eerste gezicht minder voor de hand ligt voor een technisch georienteerd bedrijf als GroenGemak, is ook Permacultuur en de bijbehorende zorg over de toekomst van onze voeding een belangrijk speerpunt. Overigens lijkt het ontwerpen van dergelijke (plant)systemen in veel op het ontwerpen volgens (creatieve) technische principes. Zoals je datasheets hebt voor een transistor, zo heeft elke plant ook zijn eigen interfacing-karakteristieken!

  • We zijn actief betrokken geweest bij de Transition Town beweging in Enschede, die helaas op praktische gronden is beeindigd. We merkten dat we telkens in aanraking kwamen met reeds groendenkende mensen, maar dat zelfs het toegankelijke medium van film niet in staat was het grotere publiek te verlokken om het inzicht in zowel problemen als mogelijkheden te vergroten. Deze activiteit heeft echter wel geleid tot een aardige bibliotheek aan films die vooral laten zien hoe vreselijk veel er aan mogelijkheden ligt te wachten op ontginning.
  • Een spreekbeurt voor de gemeenteraad van Enschede over de toekomst van ons voedsel diende om hen te doen inzien dat de combinatie van Peak Oil en ons gebruik van 10 fossiele calorieen voor elke calorie aan voeding een problematische toekomst zou geven. Ook wilden we aankaarten dat bijen veel belangrijker zijn dan de mate van ondersteuning door de overheid doet vermoeden. Enschede heeft helaas een weinig professionele raadscultuur, met als gevolg dat deze voordracht op niets is uitgemond.
  • Een spreekbeurt op het internationale hackerscongres HAR2009 was wat dat betreft veel succesvoller. Het doel hier was om creatieve techneuten, die gewend zijn buiten de box te denken, te inspireren om ook op de hun eigen wijze naar planten en plantsystemen te kijken. De zaal met zo'n 500 bezoekers reageerde laaiend enthousiast op de voordracht Hacking with Plants. Slides en videoopname van de presentatie zijn onder de link te vinden.
  • Een ander succesverhaal was onze samenwerking met de VolksUniversiteit en Het Paradijs, waarvoor we een cursus Permacultuur verzorgden. De 8 mensen die dit aantrok waren zeer gemotiveerd en maakten het een genoegen om les te geven. Ook de insteek werd een aanvulling voor het vakgebied gevonden. Om die reden wordt de cursus ook in 2010 aangeboden.

Duurzame kleine bedrijfjes

We zijn nauw betrokken bij de plannen van Ecocentrum EMMA, waarmee we de visie delen dat in de toekomst behoefte bestaat aan veel kleine bedrijfjes die lokaal handelen in plaats van grote, gecentraliseerde, meukverslepende megabedrijven. Er zal steeds meer behoefte komen aan vakmensen en steeds minder aan dienstenverleners die vooral dozen schuiven.

Deze samenwerking is tot op heden niet structureel, maar we helpen ze waar mogelijk het pad te banen voor een eco-bedrijvencentrum. Ook helpen we soms kleine duurzame bedrijfjes om op gang te komen door ze met raad en daad bij te staan. Een voorbeeld van zo'n bedrijfje is Groen & Schoon, een bedrijfje dat milieuvriendelijke bedrijfsschoonmaak doet. Een ander voorbeeld is Koningswater, dat succesvol is met het vervangen van verlichting door LEDs (maar dat tot op de dag van dit schrijven nog geen website heeft). Hen konden we helpen met een schematisch ontwerp voor een dimmer voor LED-verlichting.