TetraPak ontrafeld

Groen:    Gemak:

Wie flink recyclet, merkt dat vooral aan elkaar gestanste, gelaagde verpakkingen nergens bij horen. Daar lijkt nu wat op gevonden te zijn.

Keywords: afval woonwerk


Het is voor winkels en consumenten aantrekkelijk als levensmiddelen zo lang mogelijk houdbaar zijn. Daarom zijn verpakkingen ontworpen die behalve plastic voor luchtdichte afscherming ook een laag aluminium hebben ter verhoging van de houdbaarheid. Voorbeelden zijn chipsverpakkingen en, met een extra laag karton voor de stevigheid, tetra-pakken voor vloeistoffen.

Deze verpakkingsmaterialen zijn een groot probleem qua recycling. De lagen zitten zo stevig aan elkaar gestanst dat ze vrijwel onafscheidelijk zijn geworden, maar na opening zijn ze door beschadigingen meestal niet meer in hun huidige vorm te hergebruiken. Aluminium is een geen duurzaam materiaal (er is enorm veel elektriciteit nodig om het uit aluminiumerts te winnen) en dus is dat een groot probleem.

Een tussenoplossing is het samenstampen van tetrapakken tot een soort meubelplaat, maar daarbij wordt het aluminium niet nuttig hergebruikt. Bovendien is het geen manier van recycling die eeuwig door kan gaan -- net als we geen onbeperkte hoeveelheid kilometerpaaltjes uit door recycling gedegradeerd plastic nodig hebben, zal ook de kringloop van zulke meubelplaten vroeg of laat vollopen.

In Brazilie, een land dat ook voorloper is in Permacultuur, is men nu op een fundamenteler lijkende oplossing gekomen. Na hakselen en weken is het karton van plastic en aluminium te scheiden en te gebruiken om de kwaliteit van gerecycled papier op te peppen (want tetra-pak wordt gemaakt met nooit eerder gerecycled papier). Plastic en aluminium scheiden is wel een groot probleem, maar in een plasmaboog (zeg maar: een superhete vlam) is het mogelijk gebleken de scheiding te bewerkstelligen. Hieruit loopt het aluminium in vloeibare vorm weg, terwijl het plastic verdampt of verbrandt, en hogerop neerslaat als paraffine.

Het is GroenGemak niet bekend hoeveel energie nodig is voor dit proces, en of het daarmee de moeite nog loont. De grote winst is echter dat er een proces is gevonden dat de scheiding bewerkstelligt. Mogelijk kunnen de producent en recycler door samenwerking komen tot een beter aansluitend cyclisch proces -- en precies dat is waar het om draait bij recycling, het komen tot gestroomlijnde cyclische processen.

Bron: http://www.alcoa.com/global/en/about_alcoa/sustainability/case_studies/2004/tetra_pak.asp